mütərəqqi ölüm
Proqressiv kalıp, ardıcıl dəqiqliklə yüksək həcmli hissələri səmərəli şəkildə istehsal etmək üçün istehsalda istifadə olunan xüsusi alətdir.O, ümumiyyətlə avtomobil, elektronika və məişət texnikası kimi sənayelərdə istifadə olunur.Kalıp metal və ya digər təbəqə materialının keçdiyi bir neçə stansiya və ya mərhələdən ibarətdir.Hər bir stansiyada kəsmə, əyilmə və ya formalaşdırma kimi xüsusi bir əməliyyat həyata keçirilir.Material qəlibdən irəlilədikcə bir sıra artımlı dəyişikliklərə məruz qalır və nəticədə tam formalaşmış hissə əldə edilir. Proqressiv kalıplar sürəti və qənaətcilliyi ilə məşhurdur, çünki onlar çoxsaylı quraşdırma və ya alət dəyişikliyinə ehtiyacı aradan qaldıraraq istehsal vaxtını və əmək xərclərini azaldır.Onlar mürəkkəb həndəsələrə və sıx tolerantlığa malik hissələri yaratmaq üçün idealdır.Bundan əlavə, mütərəqqi zərgərliklər bir dövrədə pirsinq, sikkələmə və qabartma kimi xüsusiyyətləri özündə birləşdirərək, onların çox yönlülüyünü artırır.
Proqressiv kalıplar müasir istehsal proseslərində mühüm komponentdir, istehsalı asanlaşdırır və geniş çeşiddə hissələrin və komponentlərin səmərəli və ardıcıl istehsalını təmin edir.